Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konkurs Wielkanocny - Aktualności - Szkolnastrona.pl

Pomoc techniczna

Telefon: 34 377 06 51

Obsługa klienta

Telefon: 34 377 06 50

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Konkurs Wielkanocny

29.03.2017

Może szybki konkursik? Jeśli chcecie, aby życzenia wielkanocne z Waszej szkoły, przedszkola, czy tylko od Was, trafiły do tysiąca placówek i milionów użytkowników w całej Polsce, po prostu je do nas wyślijcie. Poezja, rysunek, film, animacja, cokolwiek Wam przyjdzie do głowy.

Szybki konkurs, szybka nagroda. Spieszenie się, bycie w ciągłym biegu – znak naszych czasów. Nic to, na pewno zdążycie przygotować krótkie, szybkie acz ciekawe życzenia świąteczne, które za naszym pośrednictwem trafią do milionów osób. Gotowi?

Zapraszamy zatem do przysyłania na nasz adres e-mail: biuro@szkolnastrona.pl życzeń z okazji tegorocznych Świąt Wielkanocnych. Technika dowolna: rysunek, wiersz, opowiadanie, film, animacja. Cokolwiek chcecie, cokolwiek zdążycie. Wszystko, co można opublikować w formie elektronicznej.

Zwycięskie prace (max. 3) zostaną rozesłane w wiadomościach e-mail, umieszczone na stronie głównej serwisu www.szkolnastrona.pl, www.konkurs.szkolnastrona.pl  i serwisów satelickich, upowszechnione za pomocą Kartki z kalendarza na stronach www Klientów Szkolnastrona.pl (czas publikacji nieograniczony), którzy mają uruchomioną taką funkcję, opublikowane na profilach społecznościowych, w szczególności Facebook.pl, na Youtube, w panelach administracyjnych do zarządzania stronami www.

Jednym słowem: sława i chwała!

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, gdyż przesłanie do nas prac oznacza jednocześnie jego akceptację.

 

 

Regulamin konkursu wielkanocnego

§ 1

 1. Organizatorem Konkursu jest Szkolnastrona.pl S.C. Urszula Marcinkowska Artur Marcinkowski, z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53, NIP 9492138564, zwana dalej Organizatorem.
 2. Konkurs organizowany jest dla uczniów i podopiecznych, wychowanków i wychowawców placówek oświatowych w całej Polsce.
 3. Konkurs trwa od 29 marca 2017 roku do 12 kwietnia 2017 roku.

§ 2

 1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
 2. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, w tym: rysunek, utwór literacki, film, animacja.
 3. Wszystkie prace należy przesyłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@szkolnastrona.pl .
 4.  Tematyka prac: życzenia świąteczne Wielkanoc 2017.
 5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 6. Kryteriami oceny będą:
  1. jakość wykonania,
  2. oryginalność i pomysłowość.
  3. Prace uczestników konkursu będą oceniane przez zespół pracowników Szkolnastrona.pl oraz odbiorców profilu https://www.facebook.com/szkolnastronapl/?ref=bookmarks .
  4. Wszystkie prace powinny być opatrzone opisem (w treści maila lub dokumencie będącym załącznikiem )zawierającym następujące dane:
   1.  imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu lub nazwa i adres placówki
   2. imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy lub osoby upoważnionej z placówki

§ 3

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do przesłanych prac na następujących polach eksploatacji: używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie,  oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
 2. Zwycięskie prace (max. 3) zostaną upublicznione przez Szkolnastrona.pl, w szczególności poprzez: rozesłanie w wiadomościach e-mail, umieszczenie na stronie głównej serwisu www.szkolnastrona.pl, www.konkurs.szkolnastrona.pl  i serwisów satelickich, upowszechnienie za pomocą Kartki z kalendarza na stronach www Klientów Szkolnastrona.pl (czas publikacji nieograniczony), którzy mają uruchomioną taką funkcję, opublikowanie na profilach społecznościowych, w szczególności Facebook.pl, Youtube, w panelach administracyjnych do zarządzania stronami www Klientów Szkolnastrona.pl.
 3. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.) w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 4. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności przesłanych egzemplarzy prac.
 5. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę.
 6. Prace swoich uczniów, może dostarczyć placówka. Prace mogą być również nadsyłane indywidualnie przez opiekunów uczniów.
 7. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 4

 1. Organizator zobowiązuje się do:
  1. poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu,
  2. przeprowadzenie Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie,
  3. promowania Konkursu w środkach masowego przekazu,
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez osoby trzecie na podstawie wyników niniejszego Konkursu.
  5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29.03.2017 roku.