Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Polityka prywatności - Szkolnastrona.pl

Pomoc techniczna

Telefon: 34 377 06 51

Obsługa klienta

Telefon: 34 377 06 50

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Polityka prywatności

Szkolnastrona.pl szanuje prawa Użytkownika do prywatności, dlatego staramy się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z takich informacji korzystać.

Wymagania i uwarunkowania techniczne

niezbędne do przeglądania materiałów znajdujących się na stronie www.szkolnastrona.pl

Do uruchomienia i korzystania ze strony www.szkolnastrona.pl niezbędny jest komputer podłączony do Internetu wyposażony, m.in. w przeglądarki internetowe: Mozilla Firefox od 2, IE od 7, Opera 9 lub równorzędną.

Wykorzystywanie danych

Zbieramy i analizujemy dane wynikające z logów systemowych. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu, poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz właścicielem strony. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę.

Cookies

Niektóre elementy mogą wykorzystywać cookies lub też inne pliki posiadające tą samą funkcję użytkową (małe pliki wysyłane do komputera użytkownika identyfikujące go do wykonania określonej operacji), np. zmiany wielkości czcionki.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.

Reklamy osób trzecich pokazywane na stronie www.szkolnastrona.pl również mogą zawierać cookies zamieszczane przez agencje reklamy internetowej bądź samych reklamodawców (cookies osób trzecich). Szkolnastrona.pl nie ma wpływu na cookies osób trzecich, a zatem Użytkownicy serwisu www.szkolnastrona.pl powinni sami sprawdzić w zasadach ochrony prywatności danej agencji reklamy internetowej bądź reklamodawcy, czy i w jaki sposób wykorzystują oni cookies.

Użytkownicy mogą zaprogramować swój komputer tak, by każdorazowo ostrzegał o wysłaniu cookies, blokował cookies osób trzecich lub blokował wszystkie cookies. Jednakże po zablokowaniu wszystkich cookies, nie będą mieli dostępu do niektórych funkcji serwisu www.szkolnastrona.pl .

Odnośniki do innych stron

Strona zawiera odnośniki do innych stron WWW. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn, ani żadnych związków z ich operatorami. Nie odpowiadamy za politykę prywatności serwisów, do których prowadzą linki z tej strony, bowiem Szkolnastrona.pl nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi i stąd nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Ochrona danych osobowych

Szkolnastrona.pl jest administratorem danych osobowych Użytkownika, przekazanych podczas wypełniania kwestionariusza, wszelkich formularzy zgłoszeniowych znajdujących się na stronie lub podczas pzresyłania do nas pytań czy opinii i sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych. W wielu przypadkach informacje takie mają charakter danych osobowych. Na przykład, jeżeli użytkownik przekaże swój adres e-mail podczas zapisywania się dla celów otrzymywania zawiadomień pocztą elektroniczną, korzystamy z adresu e-mail na potrzeby dostarczania na wniosek użytkownika zawiadomień pocztą elektroniczną.

Szkolnastrona.pl zapewnia Użytkownikowi możliwość wglądu i modyfikacji danych osobowych oraz możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych na wniosek Użytkownika, a także w innych przypadkach, jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ten swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

Rejestracja w NEWSLETTER

W odniesieniu do rejestracji adresów poczty elektronicznej osób korzystających z subskrypcji newslettera, które tym samym wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od właściciela tej strony drogą elektroniczną odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu rejestracji oraz biuletynów (zwanych newsletter), zawierających informacje dotyczące placówki, wydarzeń i publikacji szkolnych.

Szkolnastrona.pl systematycznie prowadzi promocje i konkursy. Pozyskane poprzez newsletter adresy e-mail będą wykorzystywane do przesłania informacji o promocjach, konkursach czy przesyłania informacji o nowych produktach. Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do rezygnacji z otrzymywania tego typu informacji.

Obowiązek przestrzegania prawa

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów ani przepisów prawa.

Kopiowanie i rozpowszechnianie w użytku publicznym zawartości strony Szkolnastrona.pl bez zgody Szkolnastrona.pl wymaga poszanowania obowiązujących przepisów prawa polskiego, a w szczególności postanowienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj.: Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz.904, ze zm.). W szczególności użytkownik stron Szkolnastrona.pl zobowiązuje się podać źródło kopiowanej i rozpowszechnionej w użytku publicznym treści. Źródło powinno wskazywać nazwę strony internetowej Szkolnastrona.pl ze wskazaniem adresu internetowego tej strony, z której dana treść pochodzi. Dotyczy tylko zawartości merytorycznej - zabrania się kopiowania i rozpowszechniania graficznych elementów strony, elementów identyfikujących jednoznacznie usługę oraz produkt, do którego prawa autorskie posiada Szkolnastrona.pl a zwłaszcza elementów oferty handlowej Szkolnastrona.pl. W przypadku wątpliwości, co do możliwości powielania treści znajdujących się w serwisie należy zwrócić się z zapytaniem na adres: biuro@szkolnastrona.pl.

Nazwy handlowe, nazwy towarów lub inne znaki (w tym graficzne) - opublikowane na stronach Szkolnastrona.pl, będące znakami towarowymi podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.). Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

Użytkownicy, zapisując materiały ze strony www.szkolnastrona.pl dokonują tego na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód w systemach komputerowych Użytkowników lub utraty danych wskutek zapisywania tych materiałów Użytkownik nie może mieć żadnych roszczeń w stosunku do Szkolnastrona.pl.

Zawartość strony www.szkolnastrona.pl została przygotowana przez Szkolnastrona.pl w dobrej wierze i na podstawie uznanych za wiarygodne źródeł, jednak Szkolnastrona.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania z zawartości strony.

Zabronione jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz Netykietą.